China

สิ่งของที่ห้ามนำเข้าประเทศจีนโดยเด็ดขาด

September 18, 2018 admin 0

การจะเดินทางไปประเทศไหนก็ตามเรามักได้ยินกันเสมอว่ามีสิ่งของบางอย่าง เป็นสิ่งของต้องห้ามไม่ให้นำเข้าไปในประเทศนั้นๆ หากพบว่ามีใครนำเข้าประเทศไปจะโดนกักตัวเพื่อสอบถามขั้นร้ายแรงมากๆ อาจถึงขนาดไม่ให้เข้าประเทศ ส่งกลับประเทศ หรือดำเนินคดีเลยก็มี อย่างประเทศจีนเองก็มีสิ่งของต้องห้ามที่ใครจะเดินทางไปจำเป็นต้องรู้ด้วยเหมือนกัน ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นปัญหาเอาได้ง่ายๆ แทนที่จะเที่ยวอย่างสนุกกลายเป็นทริปจบตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ประเภทที่ 1 กลุ่มเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ สัตว์มีชีวิต ยกเว้นแค่สุนัขกับแมวเอาเข้ามาได้คนละ 1 ตัว ต้องแสดงใบรับรองการตรวจโรคพร้อมวัคซีนประเทศต้นทาง นอกนั้นมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, ปลา, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, แมลง, พันธุกรรมสัตว์ทุกประเภท […]