Potala Palace Lhasa บนที่ราบสูงทิเบต

Potala-Palace-Lhasa

การได้มีโอกาสท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกถือเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง ที่หากใครมีโอกาสได้ทำจะนับว่าเป็นกำไรชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกัน และอีกสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองจีนซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสสักครั้งในชีวิต แล้วจะพบว่าความงดงามบนโลกใบนี้ที่เราคาดไม่ถึงยังมีอีกมาก สถานที่ดังกล่าวนั่นคือ Potala Palace หรือ พระราชวังโปตาลา พระราชวังที่งดงามเกินบรรยายหากได้ไปสัมผัสกับสายตาของตนเองสักครั้งในชีวิต

potala-palace

รู้จักกับ Potala Palace

ต้องบอกก่อนว่าสำหรับ Potala Palace แห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต อยู่เหนือไปจากเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ฟูโท พื้นที่ดังกล่าวสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,700 ม. บางคนจึงให้สมญานามในพื้นที่ตรงนี้ว่าหลังคาของโลก พระราชวังโปตาลาเริ่มต้นสร้างขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่ 7 ยุคสมัยของพระเจ้าซงเซิน กัมโป ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกษัตริย์แสนยิ่งใหญ่แห่งทิเบต แต่เดิมพระองค์ต้องการสร้างพระราชวังแห่งนี้ให้กลายเป็นป้อมปราการกับตำหนักประทับ ของพระมเหสีชาวจีนกับพระมเหสีชาวเนปาลแค่นั้น ทว่าเมื่อพระองค์ได้มีการเปลี่ยนความเชื่อจากลัทธิบอนอันเป็นลัทธิที่มีความเก่าแก่ยาวนานมาก ของทิเบตมาเป็นการนับถือพระพุทธศาสนา ตามการนับถือของพระมเหสีทั้งสองพระองค์จึงได้เลือกเอาป้อมปราการดังกล่าวเป็นสถานที่ สำหรับการศึกษาธรรมะพร้อมคำสั่งสอนต่าง ๆ จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นทำให้พอสรุปได้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่ทิเบตอย่างเต็มตัวในยุคสมัยของพระองค์

ต่อมา Potala Palace มีการบูรณะครั้งใหญ่ในยุคทะไลลามะ องค์ที่ 5 ผู้ปกครองทิเบตซึ่งได้รับการยกฐานะให้เป็นผู้นำในทางศาสนา เมื่อช่วง ค.ศ. 1645 สำหรับการใช้พระราชวังแห่งนี้ในช่วงหน้าหนาว มีการบัญชาให้บูรณะในลักษณะวังซ้อนวัง ตรงพระราชวังชั้นนอกถูกเรียกว่า วังขาว เนื่องจากมีการทาสีขาว สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1648 ส่วนพระราชวังชั้นในถูกเรียกว่า วังแดง เพราะผนังทาด้วยสีแดง ใช้ระยะเวลาในการสร้างเสร็จต่อจากวังขาวเกือบ 50 ปี จุดเด่นของพระราชวังโปตาลาเป็นบริเวณระเบียงที่เต็มไปด้วยภาพเขียนสีเต็มไปหมด มีรูปเคารพเป็นแสนองค์ ห้องต่าง ๆ กว่าพันห้อง ห้องสวดมนต์ซึงถูกตกแต่งไว้สวยงาม

สำหรับคำว่าโปตาลาเป็นคำแปลมาจากภาษาสันสกฤต คือ ภูผาแห่งพระอวโลกิเตศวร ถือเป็นพระราชวังสำคัญที่ยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ เคยมีคนบอกสืบต่อกันมาว่า Potala Palace ใช้แรงงานคนสำหรับการก่อสร้างกว่า 7,000 คน  ปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะและชมพิพิธภัณฑ์ วังแดงมีพระกับโรงเรียน โรมพิมพ์ วังแดงเป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจสงฆ์ ที่ตั้งสถูปทอง ห้องสมุดสำหรับเก็บพระไตรปิฎกอีกด้วย

1 Comment

  1. ต้องบอกก่อนเลยว่า Potala Palace Lhasa บนที่ราบสูงทิเบต ค่อนข้างแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นอย่างมาก ด้วยการที่มีความสูง Ligaz888 ดังนั้นการเดินทางที่เปลียนระดับความสูงอย่างรวดเร็วจะทำให้ร่างกายของเรา ปรับตัวยาก ดังนั้นจึงควรศึกาก่อนเดิททางให้ดีครับ

Comments are closed.