The Forbidden City พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในจีน

TheForbidden

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจีนซึ่งคนทั่วไปรู้จักและคุ้นเคยกันอย่างมากคือ The Forbidden City หรือถ้าคนไทยเราก็รู้จักกันในชื่อของ พระราชวังต้องห้าม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งอาจบอกได้ว่าคือแลนด์มาร์คจุดใหญ่ทำนองใครไปเที่ยวเมืองจีน ก็ควรมีโอกาสได้สัมผัสกับความงดงามและความน่าอัศจรรย์ของสถานที่แห่งนี้ ดังนั้นเรามาทำความรู้จัก The Forbidden City หรือพระราชวังต้องห้ามไปพร้อมๆ กันดีกว่าว่ามีความน่าสนใจตรงไหนแล้วเราจะพบเจออะไรกันบ้างเมื่อมายังที่นี่

The-Forbidden-pic

รู้จักกับความอัศจรรย์ของ The Forbidden City

The Forbidden City หรือ พระราชวังต้องห้ามคือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศจีน ตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เป็นอนุสรณ์สถานการณ์ปกครองของจีนในช่วงยุคศักดินา รวมถึงเป็นสิ่งก่อสร้างอันอุดมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวแห่งวรรณคดี เป็นสถานที่ได้รับรางวัลพร้อมการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้ขึ้นเป็นมรดกโลก เป็นโบราณสถานสร้างจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่างหาก พื้นที่ของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่กว่า 1.7 แสน ตร.กม. ภายในเต็มไปด้วยอาคาร พระตำหนัก พร้อมสิ่งก่อสร้างต่างๆ อีกมากรวมแล้วกว่า 980 หลัง มีอายุยืนยาวเกือบ 500 ปี ในอดีตคือพระราชวังสำหรับการพำนักของฮ่องเต้แห่งราชวงศ์หมิงจำนวนทั้งสิ้น 14 พระองค์ และกับราชวงศ์ชิงอีก 14 พระองค์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พำนักของ ปูยี ซึ่งเป็นฮ่องเต้คนสุดท้ายของเมืองจีนอีกด้วย

สาเหตุที่จุดนี้ถูกเรียกว่า The Forbidden City หรือ พระราชวังต้องห้ามเพราะในอดีตบริเวณดังกล่าวจะเป็นพื้นที่หวงห้าม คนที่จะเข้าไปยังด้านในได้ต้องได้รับการอนุญาตจากฮ่องเต้เท่านั้น ทว่าปัจจุบันระบอบการปกครองเปลี่ยนแปลงไปทำให้พระราชวังดังกล่าวจึงเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวจีนและชาวต่างชาติ ด้านโครงสร้างของ The Forbidden City จะถูกแบ่งออกแบชั้นนอกกับชั้นใน บริเวณเขตชั้นนอกผู้หญิงจะห้ามเข้าอย่างเด็ดขาด เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม หากผ่านเข้ามาตรงประตูทิศใต้จะพบกับท้องพระโรงขนาดใหญ่เป็นจุดราชการของฮ่องเต้ และเป็นจุดศูนย์กลางของที่นี่ ขณะที่พระตำหนักถัดไปก็สำคัญไม่แพ้กันเป็นจุดสำหรับการสอบเข้าทำงานในพระราชวังแห่งนี้ ฮ่องเต้เป็นผู้ควบคุมการสอบ เป็นจุดสุดท้ายของพระตำหนักฝ่ายหน้า

เมื่อเข้ามาถึงเขตชั้นในจะเป็นพื้นที่ห้องพักของฮ่องเต้รวมถึงกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ได้ประทับในพระราชวังแห่งนี้พร้อมพระมเหสี พระโอรส พระธิดา เป็นที่ปรึกษาราชการกับบรรดาข้าราชการใกล้ชิด มีจุดที่เรียกว่า พระตำหนักห้องหอ เป็นตำหนักสำหรับคืนแรกหลังแต่งงานกัน ถัดไปเป็นสวนขวัญ เป็นจุดรวมต้นไม้เก่าแก่กว่า 300 ชนิด ถือว่า The Forbidden City แห่งนี้เป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์พร้อมเรื่องราวต่างๆ ของเมืองจีนเอาไว้อย่างดี เป็นจุดที่ต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

1 Comment

  1. แน่นอนว่าสถานที่นี้เมื้อก่อนไม่ได้มีการให้เข้าเยี่ยมชมแบบนี้เพราะเป็นเขตหวงห้าม แต่ปัจจุบัน ไม่ได้ใช้แล้ว Ligaz888 จึงมีการเปิดเข้าเยี่ยมชมเป็นช่วงๆ สำหรับท่านที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม จึงควรศึกษาเรื่องเวลาให้ดีเสียก่อน ไม่อย่างนั้นอาจเสียเวลาเป็น วันๆ เลยทีเดียว

Comments are closed.